Empire-stílus

Napóleon császársága alatt (1804-1814) Franciaországban kialakult, alapvetően klasszicista művészeti stílusirány.

Nevezik még Napóleon -stílusnak is. Az empire elnevezés császárságot jelent . Napóleon a római cézárok eszmei és történelmi utódjának tekintette magát, így az a nimbusz,amely személye körül kialakult,kitűnően beleillett a XVI . Lajos uralkodása alatt kifejlődött és a directoire- ban tovább formálódó klasszicista ízlésvilágba. A Francia klasszicizmus azonban az empire idején veszített eredeti frissességéből,és invenciózus jellegéből mert a hangsúly a császári hatalom tekintélyének kifejezésére,és alátámasztására tevődött át.

A Latin és Görög példaképek világának formaelemeit sikerrel olvasztották be Napóleon császári hatalmába.Az órákon megjelentek a Görög és római harcosok , sasok,pajzsok, zászlók, stb. Egyiptomban járt tudósok – Description del Egypte (Egyiptom leírása) címmel könnyet adtak ki.Ennek jól sikerült illusztrációs anyaga is hozzájárult az Egyiptomra utaló díszítőelemek: szfinxek, piramisok, pálmák, egzotikus ruházatú afrikai emberalakok elterjedéséhez.Kedveltek voltak a mitológiából vett elemek is: szatírfejek, kecskelábak,amorettek, stb…Az órák mutatói néha aranyozott sárgarézből, gyakran kékre edzett acélból készültek és a kor militarista szellemének megfelelően lándzsa,vagy nyíl alakúak voltak.

Az asztali órák fogantyúját gyakran két fémgyűrű képezte , melyeket a tok két oldalára rögzített oroszlánfejek tartották a fogaik között. Az ingaórákon gyakori volt a Lajosok korából áthagyományozódott napkorong alakú ingalencse. Az ingaórák túlnyomó többsége ebben az időben Clement-gátszerkezettel működött.A növényvilágból ritkán vettek díszítményeket,legfeljebb a hagyományos akantusz levelet vagy palmettát:A Görög eredetű szimmetrikus stilizált pálmalevél – motívumot. Az óra tokja gyakran klasszikus váza vagy urna alakú volt,anyaga bronz, márvány,alabástrom vagy fa. Kedvelték a klasszikus oszlopokat és a timpanont.Fontos szerepet kapott a szimmetria. A zsebórák a klasszicizmus általános ízlésvilágának megfelelően az empire idején is laposak.

A tokok majdnem dísztelenek ,csak a számlapokon fordulnak elő színes miniatűr zománcfestmények, melyek közül sok nem éri el a művészi színvonalat. Az 1800 körül egyre jobban terjedő hengergátszerkezet mellett még mindig nagyon sok az orsógátszerkezet-zsebóra. Az empire stílusnak a díszítmények minden sablonossága ellenére nagy előnye az egyszerűség, a kompozíciókban fellelhető jó arányérzék ,és elegancia.Az egyszerűség egyfajta okos taktikai lépésként is felfogható. A császárság új arisztokráciája ugyan is mindig félt attól,hogy parvenünek nevezik, a puritán megjelenés pedig sosem árt a tekintélynek. Az empire 1810 körül érte el virágkorát,és Franciaországból hamarosan egész Európára átterjed.

Napoleon uralkodásával sem ér véget, hanem kb. 1830- ig jelentős szerepet játszott az iparművészet,bútorművesség és divat területén. Oroszországban kialakult változatát Style- Alexandrinnek nevezik az akkor éppen uralkodó I. Sándor cárról.Magyarországra Osztrák közvetítéssel terjedt át. A különböző európai országokban, így Magyarországon is igyekeztek az empire merevségét némileg feloldani,ez azonban néha a színvonal csökkentésével járt . Ezt főleg az órák vonatkozásában lehet megfigyelni . Az empirt követő Biedermeier stílus viszont sikerrel alkalmazta az empire és általában a klasszicista egyes elemeit.

 

Empire stílusban készült asztali óra . A tokja körtefából készült melynek elmaradhatatlan kiegészítője a tetején elhelyezkedő sas. Rövid ingás,negyedütős kivitelben készült,a talapzat oroszlánlábakon csatlakozik az óratokhoz.A kor óraiparának tipikus megtestesítője.

 

Empire asztali óra.

 

Bécsi tűzi arany kandallóóra. Az empire stílus egy provinciális változata, mely Osztrák mesterek munkája. Klasszicista stílus az empire korában tetőzött,az antik világ formaelemeit itt alkalmazták legtöbbször az óratokokon.