Rokokó

XV.Lajos uralkodása alatt (1715-1774) Franciaországban a barokk folytatásaként kialakult stílus, amelyet bizonyos megszorításokkal a barokk kifinomult , túldíszített változatának is tartanak. A rokokó név a Francia rocallie névből ered,amely Magyarul kagylót jelent,és azokra a lomb és virágdíszekkel átfont kagyló és csigaszerű díszítőelemekre utal,melyből ennek a stílusnak a dekorációs rendszere felépül .A rokokót XV.Lajos-stílusnak -Louis quinze-nek is szokták nevezni.

A rokokó nem vette át a barokk nagyvonalú ünnepélyességét, de alkalmazta,és a játékosságig fokozta a barokkban is fellelhető asszimmetriát.A pendule, amely már a barokk idején is kedvelt óratípus volt,a rokokóban tovább formálódik.A tok kontúrvonala középen szűkített lett.Rendszerint egy konzolszerű talpazat is tartozik hozzá , amely díszítményében és formavilágában az óra tokjához igazodik,falra rögzíthető, így az órának változatosabb elhelyezési lehetőséget biztosít. A rokokó vége felé ebből az óratípusból alakult ki a cartel-óra úgy, hogy a konzol a tokkal összeolvadva keretszerű alakzatot képezett .

Előszeretettel alkalmazták már a barokk idején is létező Boulle technikát .A teknőcpácél berakásos intarziát előszeretettel használták bútorokon , óratokokon. Az ekkor működő órák legtöbbje orsógátszerkezettel működik ,és nem ritka az ismétlő-ütőszerkezettel ellátott óraszerkezet.A lábasórák továbbra is közkedveltek, formaviláguk azonban jóval mozgalmasabb, mint barokk elődeikké. A rokokó túlzásai a 18 . század közepétől kezdve fokozatosan mérséklődtek,amit sietettet Franciaország gazdasági gyengülése is. A rokokó utolsó évtizedeiben a klasszicizmusba való átmenet jelei mutatkoznak.

A rokokó hatása a a többi európai ország (Anglia , Olaszország , Ausztria) arisztokrata köreibe is behatolt . Magyarországra bécsi közvetítéssel jutott el.Természetesen mindenütt rányomta bélyegét az illető ország nemzeti sajátossága,kulturális és gazdasági légköre.A Német rokokó például a Franciához képest veszített könnyedségéből,az Osztrák pedig,amelyet egyébként Mária Terézia -stílusnak is neveznek egy mérsékeltebb,polgárias jelleget mutat.

Rokokó stílusban készült rövid ingás porcelán kandallóóra. Jellemzője a már-már a giccs határáig túldíszített óratok mely idilli, főleg a természetből ihletet jelenetet dolgoz fel. Kedveltek voltak a pásztoréletet, romantikus jeleneteket ábrázoló díszítőelemek.

 

Rokokó Cartel-óra. A rövid ingás óraszerkezet ütőszerkezettel van kiegészítve.

 

Rokokó stílusú festett zománc zsebóra. Az orsó-gárszerkezetü óraszerkezet kulcsos felhúzású,de ebben a korban már ismerték a duplex-gátszerkezetet,mely szabályzási lehetősége már majdnem a mai modern órák pontosságát idézi.