Klasszicizmus

Gyűjtőneve azoknak a művészeti irányzatoknak, amelyek az antik (Görög,Romai) művészet alkotásait,illetve azok műfaji szabályait tekinti követendő példának. Ebben az értelmezésben az antik hagyományokat felhasználó reneszánsz is klasszicizáló stílusnak tekinthető . Szűkebb értelemben azonban a klasszicizmuson a 18 . század második felében Franciaországban XV.Lajos uralkodása végén és XVI . lajos uralkodása alatt a barokk,és rokokó ellenhatásaként kialakult művészeti stílust értik,mely hamarosan egész Európában elterjed,és a 19. század közepéig virágzott. Az új stílus kialakulását történelmi tényezők is elősegítették. 1718-ban Herculáneumban,majd 1748-ban Pompej-ben indult ásatások során feltárták a két elpusztult város romjainak nagy részét. Az innen előkerült leleteket az ásatásokat végző régészek publikálták,így a világ figyelme az antik kultúra,és a klasszikus formák felé fordul .

Ezzel egy időben a rokokó-mely idáig a legtöbb európai országban uralkodó stílusnak számított- kiélte magát . A díszítmények szertelen tobzódását,ami a rokokó legfőbb jellemzője volt tovább fokozni már nem lehetett. A stílus kifáradt, nem fejlődhetett tovább, s miután a korabeli kritika is egyre jobban támadta az emberek elfordultak tőle, a közönség jobb ízlésű része egyszerűbb,letisztultabb formák után vágyott.Ennek tudható be,hogy 1765 után a rokokó szélsőséges megnyilvánulásai ritkultak,a bútorok, használati tárgyak szeszélye díszítményei letompultak, az öltözködés divatja is egyszerűsödött.

A folyamatot elősegítette Franciaország kezdődő gazdasági hanyatlása is. A klasszicizmus idején újra megjelentek az antik művészet formaelemei:Dór, Jón , Korinthoszi és kompozit oszlopok,diadalívek, akantusz leveles,meanderszalagos díszítő elemek . A klasszicizmus XVI. Lajos uralkodása alatt (1774- 1789) érlelődött ki teljesen,ezért a Francia klasszicizmusnak ezt a szakaszát Louis Seize-stílusnak is szokták nevezni. A barokk zsebórák még majdnem gömbölyűek voltak.

A rokokó idején a magassági méret valamennyire lecsökkent, a klasszicizmus korában pedig egyre laposabbak lettek az órák. A zsebórák tokjainak díszítése is egyszerűsödött . A trébelés (Tulaezüst) teljesen eltűnt, legfeljebb a festett zománc fordul elő , viszont megjelenik a jellegzetesen klasszicista számlap, kicsiny számkörrel , körülötte klasszikus ihletésű, esetleg mitológiai tárgyú színes miniatűr festménnyel. A klasszicizmus XVI. Lajos uralmának megdöntése után is tovább élt Franciaországban , sőt más országokra is átterjedt . A Francia forradalom alatt a klasszicizmusnak egy puritánabb polgári változata alakult ki, amit a direktórium időszakáról Directoire – stílusnak neveztek el. A következő szakasz az Empire volt,Napóleon császársága idején.A Louis-seize stílus hatására Ausztriában és Magyarországon kialakult klasszicizmust Copf-stílusnak nevezték.